Over de architect

Na mijn bouwkunde opleiding in Delft (ingenieur/architect) ben ik tot 2006 als architect/vennoot verbonden geweest aan een middelgroot architectenbureau. Sinds 2007 heb ik een eigen bureau in Utrecht.

Klik op de foto’s voor informatie

De werkwijze

Het architectenbureau is goed bekend met de regelgeving en de procedures die nodig zijn om uw plannen te verwezenlijken.

Het inschakelen van het architectenbureau geeft u rust, werkt vaak kostenbesparend bij een aanbesteding en de kans op meerwerk tijdens de (ver)bouw wordt tot een minimum beperkt.

De werkzaamheden van de architect zijn in 3 fasen te verdelen:

  1.  Het ontwerp (incl . een 3D presentatie) en indien nodig de aanvraag omgevingsvergunning
  2.  Het maken van bestek (werkomschrijving) en bestektekeningen ten behoeve van een aanbesteding
  3.  Het maken van werktekeningen en indien gewenst de begeleiding van de uitvoering.

Tevens is het mogelijk om vooraf een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren.
Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de kosten en wordt uitgezocht of uw plannen binnen de randvoorwaarden van de gemeente passen.

In alle fasen vindt regelmatig overleg plaats waarbij een doordacht en mooi ontwerp, de kostenbewaking, de planning en de te volgen procedures belangrijke aandachtspunten zijn. U kunt het architectenbureau inschakelen voor een deelopdracht (alleen fase 1) of voor een volledige opdracht.

Heeft u bouwplannen?

U kunt een vrijblijvende afspraak maken
om uw ideeën te bespreken.

architect@keesvanloenen.nl

T 030 251 386 3
M 06 120 403 98